Geotèrmia: la candidata ideal en l’edificació

Amb els canvis que estan venint en les normatives sobre edificació en el sector públic i privat, aquells sistemes constructius que suposin una major integració i una major eficiència energètica tindran un paper protagonista.

L’Administració està obligada a que els nous edificis d’ús públic que es construeixin han de seguir el criteri de balanç net zero, i a partir del 31 de desembre del 2020, per directiva europea, qualsevol edifici de nova construcció. És a dir, tant els uns com els altres hauran de ser capaços d’autoproduïr al llarg de l’any l’energia necessària per a climatitzar-se.

Un altre factor que juga un paper important és l’increment del preu de l’energia. Recentment se’ns han anunciat més apujades de l’energia elèctrica (un 63% en els darrers 8 anys), però l’increment acumulat del gas no és gaire inferior.

Aquest escenari de normatives específiques i increments de tarifa ens obliga a aixecar i pensar edificis amb menor consum, sigui per la via de la autoproducció, sigui per la via d’un aïllament més eficient o bé sigui per la via de combinar ambdues. I per tal d’aconseguir aquest consum mínim, aquest balanç net ideal, cal escollir sistemes de climatització amb una eficiència i consum energètic reconeguts per les administracions i pels usuaris allà on les condicions climàtiques ho aconsellin.

La geotèrmia és un dels candidats ideals per a donar resposta a totes aquestes necessitats que us plantegem:

1.- Integració arquitectònica (la màquina es pot integrar a quasi qualsevol espai, sense necessitat de xemeneies, ni sales especials, ni ventilacions obligades)

2.- Eficiència (s’aconsegueix una major potèencia tèrmica amb el mínim consum energètic, només superat en aquest aspecte per la caldera de biomassa amb astella, que per contra, només calefacciona)

3.- Flexibilitat (produeix calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària –ACS–)

4.- Reconeixement per part de les administracions

Han posat a disposició dels usuaris dues línies de finançament: una per a rehabilitació segons criteris d’eficiència energètica (dotada amb 1.000 milions d’euros), i una línia altra per a substituir l’energia convencional per la geotèrmica en instal·lacions de calefacció, refrigeració i ACS, amb una dotació de 25 milions d’euros.

A CenCat aplaudim aquesta iniciativa, i ens posem a disposició dels destinataris d’aquestes millores (usuaris) i dels prescriptors d’aquesta solució (arquitectes i instal·ladors en general) per contribuir a aquest objectiu, aportant la nostra experiència de més de 80 instal·lacions realitzades seguint les millors pràctiques de disseny i instal·lació que la geotèrmia requereix.

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *